Zasady i warunki

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Ogólnie nie są Państwo zobowiązani do podawania żadnych danych osobowych w celu odwiedzenia naszej strony internetowej.

Strona korzysta z plików cookie.

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej otrzymujemy pełny adres IP z Państwa komputera. Tylko za pomocą tego adresu IP możemy przesyłać dane z naszej strony internetowej do Państwa w celu wyświetlenia strony internetowej (§ 28 ust. 1 zd. 1 nr 2 BDSG s.w.; art. 6 ust. 1 b i f) RODO). Oprócz przetwarzania w celu przesłania pobranych danych, pełny adres IP jest przechowywany tylko przez dwa dni w celu umożliwienia podjęcia środków obronnych w przypadku ataków na naszą stronę, np. zablokowania adresów IP, jak również w razie potrzeby wszczęcia postępowania karnego (§ 28 ust. 1 zd. 1 nr 2 BDSG s.w.; art. 6 ust. 1 f RODO).

Przechowujemy datę i godzinę wizyty oraz stronę, z której nasza strona została wywołana. Nie przechowujemy żadnych innych danych osobowych, dopóki Państwo się nie zalogują.

Jeśli programowanie naszej strony internetowej spowoduje, że przeglądarka użytkownika będzie odczytywać dane z serwerów obsługiwanych przez strony trzecie, my sami nie bierzemy udziału w tym przenoszeniu danych. Nasi dostawcy zewnętrzni poprosili nas o poinformowanie Państwa w następujący sposób:

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. (1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie wyświetlane w naszych wytycznych, które umożliwiają analizę korzystania z naszych witryn internetowych i usług online. Generowane informacje, w tym informacje o zdarzeniach dotyczących urządzeń, takich jak awarie, aktywność systemu, ustawienia sprzętowe, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, język przeglądarki, zainstalowane dodatki, rozdzielczość ekranu, typ urządzenia, data i godzina zapytania i odsyłający adres URL, o korzystaniu z tych stron internetowych i ofert online, są przekazywane w naszym imieniu do serwera Google w USA i przechowywane przez czas nieokreślony. Google Analytics używamy tylko z aktywnym rozszerzeniem anonimizacji IP „_anonymizeIp()“. Oznacza to, że adresy IP przesyłane do Google są wcześniej skracane i dalej przetwarzane przez Google na serwerach znajdujących się w UE w celu wykluczenia bezpośredniego odniesienia do osoby poprzez adres IP w USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony.

Informacje te wykorzystujemy do oceny wizyt na stronie internetowej, do sporządzania dla nas raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasza strona jest wykorzystywana i gdzie możemy ją ulepszyć (§ 28 ust. 1 zd. 1 nr 2 BDSG s.w.; art. 6 ust. 1 b i f RODO). Z przetwarzanych danych mogą być tworzone pseudonimowe profile użytkowania. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnym przypadku firma Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google do celów reklamowych oraz możliwości ustawień i sprzeciwu można znaleźć na stronach internetowych Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Korzystanie z danych przez Google podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Wykorzystywanie danych do celów reklamowych“), http://www.google.de/settings/ads („Zarządzanie informacjami, których używa Google do wyświetlania reklam.“) oraz http://www.google.com/ads/preferences/ („Proszę określić, która reklama Google zostanie Państwu wyświetlone”.)

Mają Państwo prawo do sprzeciwu i uniemożliwienia instalacji i przechowywania plików cookie dla Google Analytics, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy przeglądarki. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki Google dostępną pod poniższym linkiem.http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Plik cookie typu opt-out jest ustawiony tak, aby uniemożliwić przyszłe zbieranie danych podczas odwiedzania tej strony internetowej. Zbieranie i przechowywanie danych dla Google Analytics można w każdej chwili odwołać za pomocą tej wtyczki w przeglądarce, ze skutkiem na przyszłość.